2014 Verilerine Dayalı 2016 Yılı 'Avrupa Yargı Sistemleri, Adaletin Etkinliği Ve Kalitesi' Cepej Raporu Türkçeye Çevrilerek Basılmıştır

Avrupa Konseyine üye 47 ülkenin adalet sistemlerini değerlendirerek karşılaştırmalı bir çalışma yapmayı hedefleyen Avrupa Adaletin Etkinliği Komisyonu (CEPEJ) tarafından iki yılda bir hazırlanan ‘Avrupa Yargı Sitemleri, Adaletin Etkinliği ve Kalitesi’ Raporu 2016 yılı basımı, Başkanlığımız tarafından Türkçeye çevrilerek uygulamacı ve kullanıcıların hizmetine sunulmuştur.

Rapor’da, üye ülkelerin adalet sistemleri hakkında;

  • Yargı sistemlerinin bütçeleri,
  • Hakimler, Cumhuriyet savcıları, avukatlar ve adliye personeli sayıları,
  • Mahkemelerin teşkilat yapısı ve mahkeme yararlanıcıları,
  • Mahkeme ve savcılık faaliyetlerinin etkinliği ve kalitesi,
  • Adlî yardım,
  • Alternatif uyuşmazlık çözüm yolları,

gibi konularda sisteme yönelik bilgiler ve sayısal veriler sunularak karşılaştırmalı analizler yapılmaktadır.

Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSYK
e-posta
AİHM
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Bimer
Bimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
CPT
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.