Stratejik Planlama ve Yargı Reformu Bürosu

•    Bakanlık stratejik planı ve performans programına ilişkin çalışmaları yürütmek,
•    Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek,
•    Yargı Reformu Stratejisinin hazırlanması ve güncellenmesi işlemlerini yürütmek,
•    Bakanlığımız Yargı Reformu Stratejisi, Stratejik Planı ve eylem planlarını izlemek ve değerlendirmek,
•    Kalkınma Planı ve yıllık programlara ilişkin çalışmaları yürütmek,
•    CEPEJ’e ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
•    Bakanlık faaliyet raporunu hazırlamak,
•    Cumhurbaşkanlığı programı ve yeni ekonomik program çalışmalarını yürütmek,
•    Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.