İç Kontrol Bürosu

•    İç kontrol sistemin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,
•    İç Denetim Birim Başkanlığı ve denetim birimlerinden gelen raporları izlemek, değerlendirmek, gerekli yazışmalarını yapmak,
•    İç kontrol çalışmaları kapsamında Bakanlık birimlerinde imza ve yetki devri çalışmalarının koordinasyonunu yapmak,
•    KAYSİS, HEYS, DETSİS ve İYEM’e ilişkin çalışmaları yürütmek,
•    CİMER’e ilişkin çalışmaların koordinasyonunu sağlamak,
•    Adli ve idari yargı faaliyet raporlarına ilişkin çalışmaları yürütmek,
•    Adliyelerin yargı- medya ilişkilerine yönelik çalışmaları yürütmek, 
•    Yargı teşkilatı ve istinaf değerlendirme toplantılarının hazırlıklarını yapmak,
•    Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.