Bilgi Toplama ve Raporlama Bürosu

•    Cumhurbaşkanlığı makamına arz edilecek bilgi notlarının koordinasyonunu sağlamak,
•    100 günlük eylem planları çalışmalarını yürütmek,
•    Strateji Geliştirme Başkanlığının faaliyet raporunu hazırlamak,
•    Bakanlığın faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek,
•    Başkanlığımız görev alanına giren konularda konuşma metinlerini hazırlamak, 
•    TBMM’de yapılan bütçe görüşmelerinin hazırlıklarını Bütçe ve Kesin Hesap Bürosu ile birlikte koordine etmek,
•    İstatistikî kayıt ve kalite kontrol işlemlerini yapmak,
•    Birim içi çalışmaların takibine ve gelinen aşamaların raporlanmasına ilişkin işlemleri yapmak,
•    Birim brifinglerini hazırlamak
•    SGB Bilgi Bankası’na ilişkin çalışmaları yürütmek
•    Makama arz edilecek standart bilgi notlarını hazırlamak,
•    Görev alanına ilişkin olarak Bakanlık Birimlerinin koordinasyonunu sağlamak,
•    Adalet alanında kaydedilen gelişmeler konusunda düzenli raporlar hazırlamak,
•    Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.