Projeler ve Ar-Ge Bürosu

•    Bakanlığın görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek,
•    Görev alanına giren hizmetlerin niteliğinin yükseltilmesi amacıyla diğer ülkelerde meydana gelen gelişme ve yenilikleri takip etmek, uluslararası kuruluşlarla ilgili çalışmaları izlemek ve katkıda bulunmak, 
•    Adli yardım sisteminin kalitesini ve verimliliğini artırmak için çalışmalar yapmak,
•    Yargıda hedef süreye ilişkin çalışmaları yürütmek,
•    Hukuk Kliniklerine ilişkin çalışmaları yürütmek,
•    Yargıya güven ve memnuniyet araştırmalarını yapmak,
•    Uluslararası alanda gerçekleştirilen yargıya güven ve memnuniyet araştırmalarını takip etmek,
•    Adalet alanında sivil toplum örgütleri ve üniversiteler ile ortak çalışmalar yapmak,
•    Hukuki argümantasyon çalışmalarını yürütmek
•    Ulusal ve uluslararası alanda proje çalışmalarını yürütmek,
•    Hukuki himaye sigortası çalışmasını yürütmek,
•    Adalet Şurası’na ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
•    Hukuk ve Adalet dersine ilişkin çalışmaları yürütmek,
•    Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.