Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Bürosu

•    Kurumsal kimlik çalışmalarını yürütmek.
•    Bakanlık faaliyetleri konusunda medya takibi yapmak ve ilgili birimlerle koordinasyon halinde kurumsal iletişime yönelik çalışmalar yürütmek.
•    Birimlerin kurumsal iletişim ekiplerinin koordinasyonuna yönelik çalışmalar yapmak.
•    Adalet Müzesine ilişkin çalışmalar yapmak.
•    Başkanlığın internet sitesinin takibini yapmak.
•    Dünya literatüründe adalet ve hukuk alanında yazılan eserler ve kaynakların taranması, toplanması.
•    Kamu spotlarına ilişkin çalışmaların takibi ve koordinasyonunun tüm birimlerce sağlanması.
•    Bakanlık internet sitelerinin yeknesaklığının sağlanmasına ilişkin çalışmaların takibi, iletişim stratejisinin belirlenmesi konusunda yapılacak çalışmaların takibi.