Aile İçi Şiddetle Mücadelede Hukuk Klinikleri Tanıtım Töreni 21.10.2015 tarihinde yapılmıştır.

Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yürütülen Hukuk Kliniği Projesi kapsamında “Aile İçi Şiddetle Mücadelede Hukuk Klinikleri Tanıtım Töreni” Ankara Adliyesi Konferans Salonunda yapılmıştır.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Harun KODOLAK açılış konuşmasında aile içi şiddet konusuna Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının ayrı bir önem verdiğini, konu ile ilgili olarak özel soruşturma büroları kurulduğunu, protokol kapsamında konuya hizmet edecek hukuk kliniklerinin oldukça önemli olduğunu vurgulamış, Gelincik Merkezi Başkanı Av. Lale İncesu tarafından Ankara Barosu bünyesinde faaliyet gösteren Gelincik merkezi ve proje kapsamındaki çalışmaları hakkında bilgi verilmiş;

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof Dr. Gülriz UYGUR, fakültelerinde yıllardır devam ettirmeye çalıştıkları hukuk klinikleri çalışmalarının Bakanlıklar düzeyinde imzalanan bir protokolle ele alınmasından memnuniyet duyduğunu, aile içi şiddetin önlenmesi noktasında hukukçuların rolünün büyük olduğunu, “Ev İçi Şiddet” ve “Hapishaneler” Kliniklerinde öğrencilerin görev alabilmeleri için öncelikle temel bir eğitim aldıklarını ve kliniklerin toplumda sesini duyuramayan gruplara hizmet sunması sebebiyle kamu görevi yerine getirdiğini vurgulamış;

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Arzu Oğuz tarafından hukuk klinikleri ile sürekli eleştirilere konu olan teorik içerikli eğitimden kaynaklanan uygulama eksikliğini giderebileceği, Adalet Bakanlığının desteği ve öncülüğünde hukuk klinikleri uygulamalarının yaygınlaşabileceği belirtilmiş;

Ankara Barosu Başkanı Av. Hakan Canduran ise konuşmalarında, hukuk eğitiminde yalnızca teorinin yeterli olmadığını, hukuk fakültesi öğrencilerinin hukuk klinikleri sayesinde gerçek hayatla ve uygulamayla buluşabileceklerini, uygulama ile diğer taraftan adalete erişim konusunda sıkıntısı bulunan kişilere hukuki bilgilendirme yapılacağını ve aynı zamanda bir nevi rehabilitasyon hizmeti de sunulmuş olacağını, Ankara Barosu Gelincik Merkezinde kliniklerde görev alacak hukuk fakültesi öğrencilerine eğitim verileceğini ifade etmiş;

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Sayın Gülser Ustaoğlu, kadına yönelik şiddet konusunda tüm taraflarla işbirliği içerisinde olmaya gayret gösterdiklerini belirterek Bakanlıkları bünyesinde hizmet gösteren Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezleri hakkında kısaca bilgi vermiş;

Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Alpaslan Azapağası, “Yargı Reformu Strateji Belgesinde adalete erişimin ayrı bir amaç olarak belirlendiğini ve hukuk kliniği yönteminin geliştirilmesinin de bu amaç altındaki hedefler arasında yer aldığını, bu yöntemin geliştirilmesinin artık bir yargı politikası haline geldiğini, aile içi şiddetle mücadelede hukuk klinikleri konusunda dünya örnekleri de incelerek internet sayfası dizayn edildiğini ve broşürler hazırlandığını, çağdaş bir hukuk eğitiminin sağlanması için pratik metotların da eğitime dahil edilmesinin gerekli olduğunu, Dünyanın dört bir yanında bulunan birçok hukuk fakültesinde çok uzun zamandan bu yana uygulanan hukuk kliniklerinin öğrencilerin hukukun farklı disiplinlerini bir arada görmelerine imkan sağladığını ve empati yeteneklerini geliştirdiğini, gönüllülüğün esas olduğu hukuk kliniği uygulaması sayesinde ‘toplumun dertleri ile dertlenen, hukukçu gibi düşünen ve bunu davranışlarına yansıtan’ öğrencilerin yetişeceğini, fakültelerde verilen eğitimin kalıcı ve kullanabilir olmasının sağlanacağını, ayrıca hukuk kliniği uygulamalarının dezavantajlı gruplara hukuki yardım sunarak toplumsal bir hizmeti yerine getirdiğini, hukuk kliniği uygulamalarında birçok metodun mevcut olduğunu, ancak şu aşamada yalnızca ‘Gündelik için Hukuk’ ve ‘Canlı Müvekkil’ metotlarının uygulanacağını, ayrıca protokol kapsamındaki hukuk kliniği uygulamalarının tek bir kurum/bakanlığın altından kalkamayacağı kadar büyük ve önemli bir konu olduğunu” belirterek konuşmasını tamamlamış;

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İBİŞ ise, hukuk fakültelerinin temel görevinin nitelikli ve erdemli hukukçular yetiştirilmesi olduğunu fakat fakültelerin sadece öğrenci yetiştirmekle sınırlı kalmayıp toplumsal farkındalık yaratma ve sosyal sorumluluk bilincinin geliştirilmesi için de kurumsal işbirliği içerisinde olması da gerektiğini, ayrıca hukuk kliniği yönteminin fakültelerde zorunlu bir ders haline getirilmesini temenni ettiğini dile getirmiş;

Adalet Bakanlığı Müsteşarı Sayın Basri Bağcı tarafından ise konuşmalarında, “Bireylere, adil yargılanma hakkı öncesinde devlet olarak adalete erişim imkânının sağlanması gerektiği, AİHM kararlarına bakıldığında adalete erişim hakkının sağlanması konusunda bir eksikliğin bulunduğunun anlaşıldığı, hukuk klinikleri yönteminin bu noktada dezavantajlı grupların (kadınlar, çocuklar, engelliler, mülteciler ve ekonomik durumu iyi olmayan bireyler) adalete erişim konusunda yaşadıkları sıkıntıların giderilmesi için önemli bir yöntem olduğu, aynı zamanda bu yöntemle hukuk fakültesi öğrencilerinin adliyelerin içerisine girmesinin de sağlanacağı, gönüllülük esasına göre kamu yararı için çalışan hukuk fakültesi öğrencilerinin yapılacak kurum sınavlarda bu hizmetlerinin de değerlendirme kriterleri arasına alınması gerektiği” ifade edilmiştir.

 

 

Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSYK
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Cimer
Cimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.