Uluslararası Hukuk Klinikleri Sempozyumu

Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yürütülen “Hukuk Klinikleri” Projesi kapsamında “Uluslararası Hukuk Klinikleri Sempozyumu” 14-15 Nisan 2016 tarihlerinde Ankara Hakimevinde yapılmıştır.

Sempozyumun başlangıcında konuşan Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Alpaslan Azapağası; hukuk kliniği uygulamalarının hukuk eğitiminde önemli bir adım olarak değerlendirildiğini, klinik hukuk alanındaki ilk çalışmaların 1960’lı yıllarda ABD’de uygulamaya konulduğu, Sayın Bakanımızın da göreve başladığı ilk günden itibaren hukuk klinikleri uygulamalarının hayata geçmesine büyük önem verdiğini, yargı reformları açısından hukuk eğitiminde kalitenin ve etkinliğin artırılmasının büyük önem arz ettiğini belirtmiştir.

Sempozyumun açılış konuşmasını gerçekleştiren Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ konuşmalarında; hukuk kurallarına hayat verenin hukukun uygulayıcıları olduğu ve kanunların uygulanmasının adalet sisteminin iyileşmesinde kanun koymaktan daha kritik bir öneme sahip olduğunu, bu sebeple hukukçuların iyi yetiştirilmesinin adalet sistemi için yapılacak reformların başında yer aldığını, yargı alanında yapılacak olan reformların temel dayanaklarından biri olan Yargı Reformu Strateji Belgesinde yer verilen Klinik hukuk uygulamalarının yargıya güvenin ve yargı hizmetlerinden yararlanıcıların memnuniyetlerini artırarak yargıda hesap verilebilirliğin sağlanmasında önemli bir adım olacağını ifade etmiştir.

Ayrıca hukuk sisteminin temel taşı olan hukuk eğitiminde atılan önemli adımlardan birinin “Hukuk ve Adalet” dersinin müfredata girmesi olduğunu, Bakanlık olarak hukuk eğitimi konusunda tek aktör olunmasa da hukukçuları en çok istihdam eden kurum olarak hukuk alanında yapılacak reformların Bakanlığımızı doğrudan ilgilendirdiğini vurgulamıştır.

Hukuk fakültelerinde yaşanan temel sorunun ezberci yaklaşım ve hukukun teoriden öteye geçememesi olduğunu, hukuk kurallarını yorumlama sorununun bilgili zeki hukukçuların tecrübeleriyle ortadan kalkacağını iyi ve doğru yorum yapmanın ise hukuk felsefesini iyi bilip kavramakla mümkün olacağını, bu bağlamda hukuk kliniklerini bilgiyi pratiğe dönüştürmede etkili bir araç olduğunu, hukuk kliniklerinin uygulanmasının hayata geçirilmesinde hukuk fakülteleri ile işbirliği halinde ezberci anlayıştan çıkıp bilgisini yorumlama gücüne sahip hukukçular yetiştirileceğini belirtmiştir.

Ayrıca, yargıda zaman yönetimi, adliye faaliyet raporlarının hazırlanması ve kamuoyuna duyurulması, adli veri bankası gibi konularda atılan adımların da yargı sisteminin şeffaflığının artırılması ile yargıya güven ve memnuniyetin artması konusunda etkili olacağını ifade etmiştir.

Açılış konuşmalarının ardından iki gün süren sempozyumda; Hukuk Kliniğinde Dünya Uygulamaları, Hukuk Kliniği Eğitiminin Öğrencilerin Eğitimindeki Değeri, İnteraktif Öğretme Metodları, Yargı Etiği Eğitimi ile Hukuk Kliniği Eğitiminde Mesleki Sorumluluk, Hukuk Kliniği Eğitimi ile Avukatların Pro Bono Hizmetini Destekleme, Hukuk Kliniği Eğitimi ile Adalete Erişim, Hukuk Kliniği Eğitimi ile Dezavantajlı Gruplara Hizmet, Avukatlar ve Hükümet Varlıkları için Hukuk Kliniği Eğitiminin Çalışmaları konulu oturumlar gerçekleşmiş olup, oturumlarda yerli ve yabancı akademisyenler sunum yapmıştır.

Sempozyuma ülke genelinden çok sayıda başsavcı, baro temsilcisi, Hukuk Fakültesi Dekanı ile yerli ve yabancı akademisyen katılmıştır.

Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSYK
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Cimer
Cimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.