Bölge Adliye Mahkemeleri Cumhuriyet Başsavcıları toplantısı Ankara Hâkimevi’nde yapılmıştır.


Bölge Adliye Mahkemeleri Başsavcıları toplantısı, 10/09/2012 tarihinde, Ankara Hâkimevi’nde Müsteşarımız Sayın Birol Erdem başkanlığında Müsteşar Yardımcısı Mustafa Erol, Strateji Geliştirme Başkanı Akın Çakın, İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanı Ayhan Cürebal, Personel Genel Müdür Yardımcısı Meral Kaya, Teknik İşler Dairesi Başkanı Erdoğan Böcek, Strateji Geliştirme Başkanlığı Daire Başkanı Servet Gül, Strateji Geliştirme Başkanlığı Tetkik Hâkimi Ahmet Yıldız ile tüm Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılarının katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda daha önce belirlenen takvim uyarınca sürdürülen hazırlık çalışmaları ele alınmış ve inşa edilecek binaların projeleri ve aşamaları incelenmiştir. Yapılması planlanan Bölge Adliye Mahkemelerinin uygulama projelerinin genel olarak Kasım ayına kadar bitirileceği ve ihale aşamasına geçileceği ifade edilmiştir.

Ayrıca teknik çalışmalar dışında; Bölge Adliye Mahkemelerinin işleyişinde, uygulamada bugüne kadar karşılaşılan ve bundan sonra karşılaşılması muhtemel sorunlar dile getirilmiştir.

Bundan sonraki toplantılarda; süreç içerisindeki çalışmaların belirlenen takvime uygun olarak devam ettirilmesi yanında, Bölge Adliye Mahkemelerinin planlanan bina yapımları haricinde sözkonusu mahkemeler ile ilgili eğitim faaliyetlerinin koordine edilmesi, hukuki altyapıda karşılaşılması muhtemel sorunların belirlenerek buna yönelik çözüm yollarının geliştirilmesi konularının da görüşülmesi kararlaştırılmıştır.