Ertuğrul ÇEKİN
Başkan


  SİTEMİZİ


  23/02/2015 tarihinden itibaren.
Ödenekler Şubesi

  Fatma Ünver Mali Hzm. Uzm. (Şube Yöneticisi)
  Hayri YILDIRIM Mali Hzm. Uzm. Yrd.
  Ahmet TEZCAN Mali Hzm. Uzm. Yrd.
  Hakan DOĞAN Memur
  Yasemin AKKOÇ Memur
  Mahmut BOZDEMİR Memur
  Fuat KORKMAZ Memur

 • Bakanlığımız bütçesi içerisinde yer alan mahkemeler bütçesini hazırlamak ve koordinesini yapmak,
 • Mahkemeler bütçesinin aylık nakit talebi ihtiyacını belirlemek,
 • Mahkemeler bütçesinin ayrıntılı harcama programını hazırlamak,
 • Mahkemeler bütçesinin kesin hesabını hazırlamak,
 • Ödenek gönderme ve tenkis işlemlerine ilişkin iş ve işlemlerinin gerçekleştirilmesi, kaydedilmesi ve izlenmesi işlerini yürütmek,
 • Genel bütçe ve İşyurtları Kurumu bütçesinden mahkemeler bütçesine tahsis edilen ödeneklerin mevzuata uygun bir şekilde dağıtımını sağlamak,
 • Adalet Bakanlığı aleyhine hükmedilen mahkeme kararlarına ilişkin gerekli ödemelerin yapılmasını sağlamak,
 • Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak
Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSK
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Bimer
Cimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.