Ertuğrul ÇEKİN
Başkan


  SİTEMİZİ


  23/02/2015 tarihinden itibaren.
Yönetim Bilgi Sistemleri Şubesi

Zafer KARAHAN Şube Yöneticisi
Hilal ERYAŞAR Mali Hizm. Uzm.
Hanım KARAHAN V.H.K.İ.
Münevver ERTÜRK Memur
Safa DOĞAN Memur
Ayşe ER V.H.K.İ. (Kütüphane)

 • Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri ilgili birimlerle işbirliği içinde yerine getirmek,
 • Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek,
 • İstatistikî kayıt ve kalite kontrol işlemlerini yapmak,
 • Hükümet programı, kalkınma planları, yıllık programlar, eylem planları ve mevzuat gereği takibi gereken süreli diğer işleri yapmak,
 • Bakanlığın görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütlerini geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek,
 • Birimlerce hazırlanan yıllık planların sekretarya hizmetlerini yapmak,
 • Haftalık faaliyet raporlarına ilişkin işlemleri yürütmek,
 • Kamu Hizmet Envanterine yönelik koordinasyon işlemleri yürütmek,
 • Devlet Teşkilatı Veri Tabanı ve UYAP sistemi arasındaki işlemlerin takibini yapmak,
 • Başkanlığımız görev alanıyla ilgili kamuoyu araştırmalarını yapmak,
 • Bakanlığımız harcama birimlerine yönelik mali konularla ilgili bilgilendirme faaliyetlerini koordine etmek,
 • Gelen - giden (faks, eposta ve diğer tüm usuller dahil) evrak işlemlerini takip ve sonuçlandırmak,
 • Kütüphane hizmetlerini yürütmek,
 • Başkanlığın internet sitesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak,
 • Başkanlığımızda kullanılan bilişim sistemlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 • Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı
TBMM
TBMM
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Yargıtay
Danıştay
Danıştay
Türkiye
HSK
e-posta
Maliye Bakanlığı
Resmi Gazete
Resmi Gazete
UYAP
UYAP / Portal
Türkiye
e-devlet
e-posta
Personel
e-posta
İntranet
İntranet
Bimer
Cimer
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
Resmi Gazete
Kalkınma Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.