Yargı Reformu Stratejisi ve Eylem Planı'nın son hali Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmıştır.

Yargı Reformu Stratejisi
(Türkçe )

Judicial Reform Strategy Action Plan (English)